©

Vi husker Jern Erna godt

av Eddie Whyte, Sandefjord Arbeiderparti

Gunnar Kjølls leserinnlegg i Sandefjords Blad kritiserer undertegnede for å skrive blant annet at Arbeiderpartiet er garantisten for en solidarisk velferdspolitikk. Han ramser opp noen påstander om den økonomiske situasjonen for landets pensjonister, og avslutter innlegget med en henvisning til et stortingsvalg i 1965 som han knytter opp mot stortingsvalget neste år. Han er tydeligvis tilhenger av et borgerlig regjeringsskifte.

Ifølge Kjøll advarte den sittende AP-regjeringen i 1965 at et regjeringsskifte ville ødelegge for innføring av folketrygden. Men regjeringsskifte ble det, og en Høyre-Sentrum koalisjon kom til makten. Kjøll påpeker at folketrygden ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar 1967. Sant nok.

Det han imidlertid lar være å nevne er at selv om folketrygden ble innført av en borgelig koalisjonsregjering, ledet av Senterpartiets Per Borten, stemte ikke Høyre for forslaget. Partiet valgte nemlig å avstå fra å stemme. Det samme partiet har også stemt MOT innføring av alminnelig stemmerett, innføring av 8-timers arbeidsdag, alderstrygd, trygd til blinde og uføre, opprettelse av lånekassen, arbeidsløshetstrygd, uføretrygd, skolefritidsordningen og lovfestet rett til videregående utdanning for å nevne noen av dagens velferdsgoder.

Høyre har en lang tradisjon for å motarbeide fellesskapsløsningene som Norge er tuftet på.

Kjøll er ikke den eneste med «selektiv hukommelse» – det ser ut til å være et ledd i høyresidens velregistert propagandakampanje mot stortingsvalget neste år. Nesten daglig står sentrale Høyrepolitikere og deres støttespillere frem og påberoper seg æren for den norske velferdsmodellen, samtidig som de kritiserer dagens regjering for å svikte folket.

Høyresiden markedsfører seg selv som velferdspartier som er opptatt av gode løsninger for folk flest. Strategien har de adoptert fra nabolandet Sverige der Moderaterna gikk til valg som det nye Arbeiderpartiet. Strategien vant frem og Reinfeldt-regjeringen lurte seg til makten.

Etter valget har Sverige måtte leve med konsekvensene. Arbeidsledighet ligger nå på 8,5 %. Enda verre er det for ungdommen – en firedel – 25 %– er nå uten arbeid. Egne ungdommer er den største eksporten Sverige har. Vi møter dem overalt i servicenæringen, både her i Sandefjord og i resten av landet. Hadde disse ungdommene reist hjem, hadde ungdomsledigheten i Høyre-Sverige nærmet seg en tredel.

Høyre-regjeringens drastiske endringer i de svenske velferdsordningene har resultert i en stadig voksende gruppe mennesker som verken har krav på dagpenger, sykepenger eller andre former for velferdsstøtte. Samtidig har regjeringen gjennomført massive kutt i offentlige tjenesteyting, sørget for en stadig større privatiseringsbølge, skattelettelser til de rike og et systematisk utsalg av statlige verdier. Høyrepolitikken i Sverige gir oss en forsmak på hva som kan skje i Norge etter valget neste høst dersom det blir regjeringsskifte.

For noen få dager siden kunne vi lese om tall utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) som viser at nesten 90 prosent av norske kommuner ville tapt på Høyres fordeling av skatteinntektene. Tallene er blitt tilgjengelige etter at Høyres stortingsgruppe sendte inn sitt alternative statsbudsjett for 2012 til KRD og ba dem om å regne på dette. Tapet her i Sandefjord vil være hele 16,8 millioner. Vår egen ordfører som vanligvis er raskt ute med å kritisere sentrale myndigheters disponering av midler til kommunen, forholder seg taus.

Høyre er avhengig av folks kortidshukommelse når de forsøker å påberope seg æren for den norske velferdsmodellen. Men vi husker godt at Høyreleder Erna Solberg har sittet i regjering før – den gangen var hun minister i regjeringen Bondevik. Kallenavnet hennes ble “Jern Erna” og hennes hovedoppgave virket til å være å angripe vanlige folks rettigheter og sultefore norske kommuner. Ikke akkurat noe vi husker som velferdsbygging til beste for folk flest.

Jern Erna har endret stil – både utseende og innpakning – men innholdet i politikken er det samme som før. Arbeiderpartiets mål har alltid vært og forblir at alle skal sikres arbeid, trygghet og velferd. Fellesskapsløsninger gir alle utviklingsmuligheter – ikke bare de rikeste. Vi er kommet langt, men vi er langt fra ferdige.