Forsøksordning med økt lærertetthet viser seg å ha vært en suksess

Dersom regjeringen nå gjør alvor av sine planer, så skulle det tilsi at ved oppstart av neste skoleår så vil samtlige årskull fra 5. til 10. trinn rammes som følge av kutt i lærerstillinger på ungdomstrinnet. Dette ønsker ikke Arbeiderpartiet, for vi tenker skoleløpet helhetlig fra 1 til 10 trinn, skriver skolepolitiker Per Reidar Karlsen.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Les vårt program